Jinan LIJIANG Glass Horizontal Glass Washing and Drying Machine could processing the maximum glass width is 2500 mm*3500 mm, processing the minimum glass width is 1600 mm*2000 mm, which the machine is suitable for the washing and processing of various formats of glass.